امروز پنجشنبه 26 فروردين

 • گالری تصاویر
 • مقالات
 • اخبار و رویدادها
 •  

  تاریخچه عقب ماندگی ذهنی در جهان


  با مطالعات ادبیات عقب ماندگی ذهنی در می یابیم که جامعه همیشه با مسئله عقب ماندگی ذهنی به گونه ای مواجه بوده است . در قرون وسطی عقب ماندگی را یک پدیده شوم اجتماعی یا نفرت الهی به حساب می آوردند .

  رومیان نوزادانی که شکل و اندازه غیر عادی داشتند به دریایی انداختند . در قوانین اسپارتها مواردی گنجانده شده که کشتن و از بین بردن معلولین را مجاز و حتی لازم می دانستند .

  بقراط اولین کسی است که به ضایعات مغزی و نارسایی هوشی اشاره می نماید . وی نخستین بار عناوین بی مغزی را در مورد معلولین ذهنی به کار می برد . در قرن هجدهم در عصر خرد نگری فیلیپ پفیل با باز کردن غل و زنجیر از پای بیماران روانی و افراد غیر عادی به طور جدی تر باب ملاطفت به روی مردم گشود و بر مردم یاد آور شد که افراد غیر عادی همچونه افراد سالم به برقراری روابط انسانی نیازمندند .

  در قرون نوزدهم برای اواین بار در سوئیس فردی یه نام گالن بول به فکر تاسیس موسسه خاصی برای نگهداری کودکان عقب مانده شدید افتاد و به دنبال او تاسیس چنین مراکزی در سایر مناطق عمومیت یافت .